• تلفن : 02122951714-02122951725
 • تهران

                                                                                                                             ایجاد واحد آزمایشگاه در بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار ایران

                                                                                                                          داروخانه کسب و کار

                                                                                                                   دکتر سید احمد سیدی مطلق، بنیانگذار بیماستان فوق تخصصی کسب و کار در جهان

                                                      

داروی کسب و کار شیوه ای برای درمان، تسکین علایم، تشخیص یا پیشگیری از بیماری و آسیب های بنگاه های اقتصادی است که بر ساختار، کارکرد و فعالیت آنها تاثیر می گذارد و پس از مصرف،در بهبود عملکرد آن کسب و کار، موثر است. در این رابطه،داروخانه کسب و کار که در محل بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار و زیرنظر آن قرار دارد، محل توزیع و فروش داروها، محصولات بهداشتی و تجهیزات موردنیاز بنگاه های اقتصادی و شرکت های بیمار و آسیب دیده است. داروهای تجویزشده باید توسط پزشک متخصص این بیمارستان تایید شده باشد. البته طبق مقررات، فروش داروهای بدون نسخه نیز مجاز است.

در داروخانه کسب و کار علاوه بر داروها، سایر محصولات و تجهیزات درمانی یا مواد موردنیازبهداشتی، در دسترس مراجعه کنندگان قرار دارد. همچنین علاوه بر بنگاه های اقتصادی آسیب دیده، صاحبان مشاغل و مالکان سایر کسب و کارها که به پزشکان متخصص بیمارستان مراجعه نکرده اند، می توانند به صورت آزاد و با پرداخت هزینه تعیین شده از داروهای مجاز بدون نسخه، خدمات، محصولات و مشاوره های داروسازان و تیم مستقر در داروخانه استفاده نمایند. با این حال، اولویت توزیع و فروش داروها و محصولات داروخانه با بیمارانی است که از خدمات بیمارستان فوق تخصی کسب و کار استفاده می کنند و نسخه پزشک به همراه دارند.

 • منابع انسانی داروخانه و شرح وظایف آنها

داروخانه کسب و کار، زیرنظر یک پزشک کسب و کار تحت قرارداد بیمارستان به عنوان مدیر، رئیس و صاحب داروخانه، مسئول فنی که داروساز متخصص کسب و کار است، تکنسین یا دستیار به عنوان نسخه پیچ،تعدادی از پزشکان، دانشجویان و نخبگان مسلط به انواع داروها و روش های درمان کسب و کارهای مختلف، نیروهای انبارداری و خدماتی فعالیت می کند.

رئیس و مدیر داروخانه، اشراف کامل بر فعالیت های داروخانه را برعهده دارد. مسئول فنی داروخانه نیز هنگام دریافت نسخه و تحویل دارو، توضیحات لازم را درخصوص نحوه و مقدار مصرف دارو، عوارض جانبی آن و سایر سوالات صاحبان مشاغل و کسب و کارهای بیمار، ارائه می کند. نسخه پیچ داروخانه کسب و کار، زیرنظر مسئول فنی، نسخه پزشک کسب و کاررا خوانده و بعد از تایید وی، دارو را آماده تحویل می نماید.

در مجموع، افراد شاغل در داروخانه کسب و کار با رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای، ضمن برخورداری از تحصیلات و تخصص مرتبط با رشته های کسب و کار، تجربه و مهارت لازم در این حوزه را دارا هستند. این افراد با آگاهی و تسلط نسبت به مفاهیم و روش های حل مسئله در حوزه های اقتصاد، کسب و کار، کارآفرینی، بازاریابی، فروش و تبلیغات، بر اساس نسخه پزشک یا فروش داروهای مجاز بدون نسخه، نسبت به تحویل دارو و راهنمایی لازم به مراجعه کنندگان که مالکان بنگاه های اقتصادی، صاحبان مشاغل مختلف و کارکنان شاغل در این بنگاه ها هستند، اقدام می نمایند.

با توجه به نقش ویژه مدیر(رئیس) و مسئول فنی داروخانه بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار، شرح وظایف آنها به طور مستقل ذکر می شود.

 

 • شرح وظایف مدیر (رئیس)داروخانه کسب و کار
 • نظارت بر اقدامات مسئول فنی
 • تامین و تدارک اقلام موردنیاز و مواد اولیه
 • تامین پرسنل و کادر فنی و خدماتی موردنیاز با لحاظ کردن نظرات مسئول فنی
 • رعایت مقررات، ضوابط و دستورالعمل های بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار و ابلاغ آن به کارکنان داروخانه
 • ارتباط مناسب با شرکت های معتبر تولید و پخش داروهای کسب و کارو دارای مهارت های حل مساله با تایید بیمارستان
 • پرداخت حقوق ومزاياي مسئول فني و سایر كاركنان داروخانه
 • بررسی تخلفات داروخانه یا تخلفات گزارش شده توسط مسئول فنی و اعلام آن به رئیس بیمارستان وهمكاري با بازرسان
 • شرح وظایف مسئول فنی
 • نظارت بر فعالیت های نسخه پیچ ها، دستیاران، نیروهای انبارداری، خدماتی و سایر کارکنان داروخانه
 • حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده
 • كنترل نسخه ها و داروهای کسب و کار و امضای آنها به منزله تایید نسخه
 • ارائه داروهاي بدون نسخه مطابق ضوابط بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار با ذکر توضيحات لازم به بیماران
 • بررسي موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزيني داروهای تجویزشده پس از مشاوره با پزشك کسب و کار
 • نظارت بر داروهااز نظر تاریخ، کیفیت، نحوه مصرف و ارائه آنها توسط نسخه پیچ و سایر همکاران
 • ساخت داروهاي تركيبي و ارائه راه حل های تلفیقی برای بنگاه های اقتصادی و شرکت هایی که مشکلات و آسیب های متعددی اعم از درون و برون سازمان دارند و یا نوع مشکل آنها به گونه ای است که با یک راهکار مشخص قابل حل نیست.
 • بررسی تخلفات و اشکالات دارویی و اعلام آن به رئیس و مدیر ارشد داروخانه
 • رسیدگی جدی به درخواست مراجعه کنندگان، زمانیکه داروهای تجویزشده توسط پزشک متخصص بیمارستان در داروخانه موجود نیست و تامین سریع داروها با حمایت مدیریت داروخانه

                                                             

 

 • انواع داروها و ماهیت آنها

داروهای کسب و کار، شامل ارائه راهکارهای مختلف تجویزشده از سوی پزشک متخصص برای بنگاه های اقتصادی آسیب دیده با توجه به نوع بیماری است. منشا این داروها، شامل موارد زیر است:

الف- مطالعات: کاربرد نظریات علمی در حوزه های اقتصاد، مدیریت، بازاریابی و روان شناسی کسب و کار

ب- تحقیقات:تحقیقات زمینه یابی، مشاهدات میدانی، پیمایش، آزمایش، مصاحبه عمیق و نظایر آن

ج- تجربیات: ارائه نسخه بر اساس الگوهای درمانی بومی داخلی متناسب با بازار ایران ونیز تجویز نسخه های بین المللی حل مشکلات بنگاه های اقتصادی بیمار که تاثیرات درمانی آنها قابل تعمیم به شرکت های داخلی است.

این داروها که متناسب با هر نوع کسب و کار و ماهیت و شدت بیماری، متفاوت است، توسط داروسازان یا پزشکان کسب و کار کشف شده و پس از تحقیقات لازم در آزمایشگاه کسب و کار و دریافت گواهینامه ها و استانداردهای لازم، به تایید بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار می رسد و در همین مکان، تولید و تکثیر می شود.

نحوه مصرف داروها از سوی پزشک داروساز خطاب به صاحبان بنگاه های اقتصادی و شرکت ها در قالب های زیر صورت می گیرد:

 • شربت کسب و کار
 • قرص کسب و کار
 • کپسول کسب و کار
 • پماد کسب و کار
 • قطره کسب و کار
 • آمپول کسب و کار و غیره

تجویز هر دارو و دوز مصرف آن بعد از یک دوره زمانی مشخص، متناسب با میزان بهبودی حال و روز کسب و کار و تاثیر آن بر حل مشکلات بنگاه اقتصادی، تغییر می کند و شرایط نگهداری و مصرف دارو، قبلا توسط پزشک متخصص و پزشک داروساز اعلام می شود. همچنین برخی داروهای جدید در داروخانه کسب و کار، با نسخه پزشک، از ترکیب چند دارو و راهکار حل مسئله ساخته می‌شود. در هر حال،مصرف خودسرانه داروی تجویزنشده یا توقف استفاده از داروی تجویزشده، توسط کسب و کارهای بیمار که تحت نظر بیمارستان قرار دارند، مجاز نیست. 

 • تاثیرات داروها

داروهای کسب و کار بر اساس شرح حال ارائه شده توسط بیمار، آزمایش ها و معاینه پزشک کسب و کار و تجویز وی، از سوی داروساز داروخانه و همکارانش، تحویل بنگاه های اقتصادی بیمار یا آسیب دیده می شود. با وجود مطالعات فراوان، تحقیقات آزمایشگاهی متعدد و تجربیات گسترده برای تولید دارو، ممکن است برخی داروهای تجویزشده و راهکارهای کسب و کار، به بهبودی کامل وضعیت شرکت یا بنگاه اقتصادی آسیب دیده نینجامد و یا در کنار بهبودی نسبی با عوارض همراه باشد.

با این همه، داروخانه بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار که اولین و تنها داروخانه تخصصی در این حوزه است، با گزینش بهترین داروسازان مسلط به فضای کسب و کار کشور و البته آگاه از آخرین متدها و روش های درمان بیماری های کسب و کارها در جهان، تلاش می کنند داروهای تجویزشده بیشترین اثربخشی و کمترین عوارض را به دنبال داشته باشد. همچنین بر اساس منشور اخلاق حرفه ای بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار، عوارض داروها هنگام تحویل آن به صاحبان بنگاه اقتصادی اطلاع رسانی می شود. میزان اثربخشی داروها نیز علاوه بر کیفیت آن، به نحوه مصرف صاحبان کسب و کارهای بیمار بستگی دارد.

 • تداخل دارویی

با توجه به اینکه برخی بیماری های کسب و کار، به چند حوزه تخصصی در بیمارستان برمی گردد و یا اینکه کسب و کار موردنظر، ممکن است سابقه مشکلات و بیماری های شدید داشته باشد و یا در انتظار زایمان از جمله ایجاد یک شعبه، محصول یا خدمت جدید باشد، داروی تجویزشده توسط پزشک متخصص، می تواند مشکلاتی را برای بیمار در پی داشته باشد. در این وضعیت، پزشک داروساز با تشخیص تداخل دارویی و یا احتمال تبعات سوء مصرف داروهای تجویزشده توسط پزشک متخصص، می تواند از پیچیدن نسخه و تحویل دارو خودداری نماید و با ذکر توضیحات لازم، نسخه را به پزشک کسب و کار برگرداند. در صورت عدم توافق بین پزشک متخصص کسب و کار و پزشک داروساز در موارد خاص و حاد، موضوع توسط کمیته ای از داروسازان و پزشکان متخصص زیرنظر رئیس بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار یا نماینده وی، بررسی و نتیجه در کمترین زمان ممکن، ابلاغ می شود.

 • داروی بیماری های ناشناخته و خاص

اگرچه داروخانه بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار، مجهزترین و کامل ترین داروخانه کشور است که به نیازهای بنگاه های اقتصادی و شرکت ها نوپا در قالب بیماری های طبقه بندی شده و داروهای طبقه بندی شده پاسخ می دهد، با این حال، به دلیل شیوع بیماری های جدید و آسیب های ناشناخته، هنوز داروهای موثر برای برخی از آسیب ها و بیماری های کسب و کارها ساخته نشده است.

در این شرایط، داروسازان داروخانه کسب و کار با همراهی تیم تحقیق و توسعه بیمارستان و با بررسی الگوهای ملی و بین المللی و با حمایت و سرمایه گذاری بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار، به طور مستمر در تلاش برای تحقیق و تولید داروهای جدید و داروهای ترکیبی به منظور بهبود حال و روز کسب و کارهاهستند.

همچنین تولید واکسن برای پیشگیری از بیماری های ناشناخته و نادر در بنگاه های اقتصادی از جمله دمنوش های موثر و نوشداروهایویژه برای کسب و کارهای بیمار و آسیب دیده در دوران شیوع ویروس کرونا و تولید واکسن برای پیشگیری از بحران هایی مانند ورشکستگی، سقوط کسب و کار یا ابتلای مجدد به این ویروس، از فعالیت های مهم داروخانه بیمارستان فوق تخصصی کسب و کار برایبنگاه های اقتصادی مبتلاشده یادر معرض ابتلاست.